بازگشایی اماکن ورزشی

می 26, 2020
بازگشایی تمامی اماکن ورزشی در مناطق سفید ایران/ شروع فعالیت استخرها

آغاز فروش سهام عدالت / ارزش سبد سهام ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان

ستاد مبارزه با کرونا در ورزش در اطلاعیه شماره ۱۵، اعلام کرد هیچ محدودیتی در بازگشایی اماکن و سالن های ورزشی در کلیه رشته های ورزشی در مناطق سفید وجود ندارد. شروع فعالیت باشگاه های بدنسازی به صورت انفرادی و دیگر رشته های ورزشی انفرادی و استخرهای روباز در مناطق زرد با رعایت پروتکل های بهداشتی منعی ندارد
می 21, 2020
بازگشایی تمامی اماکن ورزشی در مناطق سفید ایران/ شروع فعالیت استخرها

بازگشایی تمامی اماکن ورزشی در مناطق سفید ایران/شروع فعالیت استخرها

ستاد مبارزه با کرونا در ورزش در اطلاعیه شماره ۱۵، اعلام کرد هیچ محدودیتی در بازگشایی اماکن و سالن های ورزشی در کلیه رشته های ورزشی در مناطق سفید وجود ندارد. شروع فعالیت باشگاه های بدنسازی به صورت انفرادی و دیگر رشته های ورزشی انفرادی و استخرهای روباز در مناطق زرد با رعایت پروتکل های بهداشتی منعی ندارد