می 11, 2020
مدیرکل صدا و سیمای لرستان بازداشت شد

مدیرکل صدا و سیمای لرستان بازداشت شد

دادستانی ایلام از دستگیری مدیرکل صدا و سیمای لرستان خبر داد.