مارس 6, 2021
کاظم غریب آبادی

سفیر ایران در آژانس: کشورهای اروپایی به خودشان فرصت دادند

کاظم غریب آبادی سفیر ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی; اقدام کشورهای اروپایی در خودداری از ارائه قطعنامه علیه ایران در نشست شورای حکام را; […]