فوریه 15, 2020
ادامه خوردن خفاش در اندونزی با وجود ادامه شیوع بیماری کرونا

ادامه خوردن خفاش در اندونزی با وجود ادامه شیوع بیماری کرونا

با وجود اینکه خوردن گوشت خفاش به عنوان یکی از عوامل احتمالی بیماری کرونا مطرح شده اما فروش و خوردن خفاش ادامه دارد.