مارس 9, 2021
سرتیپ حسین دهقان

حضور افراد نظامی در انتخابات منع قانونی ندارد

در پی نامزدی سرتیپ حسین دهقان برای ریاست جمهوری ۱۴۰۰، وی بیان کرد: همانگونه که در رای دادن نظامیان، حق شهروندی آنها رعایت می شود; نامزدشدن […]