جولای 1, 2020
«آمریکا» ایران را تهدید اقدام نظامی علیه برنامه هسته ای کرد

«آمریکا» ایران را تهدید اقدام نظامی علیه برنامه هسته ای کرد

برایان هوک گفت: گزینه اقدام نظامی علیه برنامه هسته ای ایران هنوز روی میز است.