نوامبر 18, 2020
افزایش ۵۰ درصدی قیمت تایر

افزایش قیمت تایر خودروی سواری به میزان [۵۰] درصد

سخنگوی انجمن تایر، آقای مصطفی تنها اعلام کرد. که در پی افزایش قیمت مواد اولیه تولید تایر،‌ قیمت تایر خودروهای سواری ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. […]