فوریه 24, 2020
خبر خوش همایون شجریان برای هواداران پدرش

خبر خوش همایون شجریان برای هواداران پدرش

همایون شجریان در اینستاگرام (Instagram) از رو به بهبود رفتن شرایط بالینی پدرش خبرداد و خاطرنشان کرد که نیاز او به استفاده از دستگاه ها تنفسی کم تر شده است