ژانویه 26, 2021
عیدی کارگران در سال ۱۴۰۰

عیدی کارگران ، امسال بین ۳ تا ۵ میلیون تومان خواهد بود

در پایان شهریور ماه سال ۱۳۷۰ یک ماده واحد از قانون کار اصلاح شد. که بر طبق آن می بایست تمامی کارگاه های مشمول اداره کار، […]