اکتبر 7, 2020
خدمت سربازی ۲۴ ماه شد

ستاد کل نیرو‌های مسلح: خدمت سربازی ۲۴ ماه شد!

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو های مسلح از ۲۴ ماهه شدن خدمت وظیفه عمومی خبرداد.