جولای 28, 2020
احمد توکلی دوباره در برابر اقدامات غیرقانونی قالیباف قرار گرفت!

احمد توکلی دوباره در برابر اقدامات غیرقانونی قالیباف قرار گرفت!

قالیباف و دیگر مجلسیان اصولگرا در برابر نقدها و اعتراضات به انتصاب مهرداد بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات کوتاه نیامدند و مراسم معارفه او را برگزار کردند، از آن سو احمد توکلی هم کوتاه نیامد.