فوریه 16, 2020
استقبال لایحه بودجه از افزایش کودکان کار!

استقبال لایحه بودجه از افزایش کودکان کار!

در لایحه بودجه ۹۹ اعتبار سامان دهی کودکان کار ۱۷ درصد کاهش یافته است