آگوست 22, 2020
واردات برنج ممنوع شد!

واردات برنج ممنوع شد!

از امروز همزمان با اول شهریورماه ممنوعیت فصلی واردات اجرایی شده است.